Høring - Forslag til endringer i straffeprosessloven mv. (begrenset dokumentinnsyn og skjermet identitet)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 19.02.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2007

  • Høringsfrist: 19.02.2007