Høring - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

Departementet forslår hjemmel for opprettelse av en nasjonal vitnemålsbank, ny klageordning for SIUs vedtak om programtilskudd, endringer i lov og forskrift som gjelder NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid og hjemmel til å gi institusjonene mulighet til å fastsette kortere frist for å påklage ikke bestått forprøve.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2015