Høring: Forslag til endringer i utlendingsforskriften - kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2010