Høring: Forslag til endringer i utlendingsforskriften - kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2010