Høring - Forslag til fag- og timefordelig for grunnskolen, fag- og timefordeling for fellesfag i videregående opplæring, omfang av programfag og prinsipper for valg av programfag i videregående opplæring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 26.04.05

Høringsbrev (pdf-fil)

Vedlegg til høringsbrev (excel-filer):

Forslag til fag- og timefordeling for grunnskolen
Forslag til timefordeling for tegnspråk i grunnskolen
Forslag til fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram
Forslag til fellesfag i utdanningsprogram for idrettsfag
Forslag til fellesfag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Forslag til fellesfag i yrkesforberedende utdanningsprogram og forslag til fellesfag for påbygging til generell studiekompetanse

Høringsinstanser (pdf-fil)

Mottatte høringsuttalelser (pdf-filer) vil bli lagt ut fortløpende.

Høringsbrevet (som word-fil) med vedlegg finner du også på www.kunnskapsloeftet.no

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

For å kunne lese excel-filer, må du ha installert programmet Excel (Microsoft Office) på din maskin.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen