Høring - forslag til forskrift for kontrollavgift i fiskeflåten

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist: 3. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 3. desember 2004