Høring - forslag til forskrift for kontrollavgift i fiskeflåten

Høringsfrist: 3. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 3. desember 2004