Høring — forslag til forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet

Resultat: Forskrift 16. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21.10.2005
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format