Høring — forslag til forskrifter til ny barnehagelov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21.11.2005
  • Høringsnotatet er sendt ut til nærmere 600 høringsinstanser. Det er ikke praktisk mulig å sende ut høringsnotatet til alle barnehageforeldre. Foreldre er imidlertid velkomne til å sende sine høringsuttalelser til departementet. Alle høringsuttalelser vil bli lest og registrert.