Høring - Forslag til forskriftsendring i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 8

Forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. Endret § 8.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2005

Høringsfrist: 20. januar 2005