Høring - Forslag til forskriftsendringer vedrørende markedsordningen for korn

Forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn. Fastsatt 8. juli 2004. Forskrift om endring i forskrift 01. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregu

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2004

  • Høringsfrist: 21. juni 2004