Høring - Forslag til gjennomføring av EU-direktiv om forsikringsmegling

Resultat: Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) om lov om forsikringsformidling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. juni 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende
  • Høringen har resultert i Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) om lov om forsikringsformidling