Høring - Forslag til jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder – ”urbant jordskifte”

Ot.prp.nr 8 Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.Ot.prp. nr 78 Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2003