Høring - Forslag til lov om kvotehandel med klimagasser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.08.2009

 

Miljøverndepartementet sender utkast til lov om kvotehandel med klimagasser på høring.

I henhold til lovforslaget skal Norge innføre et kvotesystem for CO 2 fra 1. januar 2005.

Formålet med kvotesystemet er å begrense utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv måte.