Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre

Frist 15.12.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2006

Akademikerne

Amnesty International Norge

Bergen tingrett

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Departementene

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Domstoladministrasjonen

Forsvarergruppen av 1977

Glåmdal tingrett

Halden tingrett

Høyesterett

Kompetanseutvalget for dommere

Kristiansand tingrett

Lagmannsrettene

Landsorganisasjonen i Norge

NGO-forum for menneskerettigheter

Nord-Troms tingrett

Nord-Østerdal tingrett

Norges Juristforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofoten tingrett

Oslo tingrett

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes landsforbund

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Rana tingrett

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Sametinget

Sis-Finnmárkku diggegoddi/Indre Finnmark tingrett

Sivilombudsmannen

Statsadvokatembetene

Statsadvokatenes forening

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Trondheim tingrett

ØKOKRIM

Til toppen