Høring - forslag til lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 15.12.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2006