Høring — Forslag til lov om registrerte innsamlingsaksjoner

Det foreslås en frivillig registreringsordning for alle innsamlingsaksjoner, lagt til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2006