Høring — Forslag til lov om registrerte innsamlingsaksjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Det foreslås en frivillig registreringsordning for alle innsamlingsaksjoner, lagt til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2006