Høring - Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2006

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

-----------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om opptak til høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007. Lenke til forskriften på Lovdata.