Høring - Forslag til ny forskrift om skrivemåten av stedsnavn

Forslaget er en forlengelse av endringene i stedsnavnloven og er utarbeidet etter innspill fra blant annet Statens navnekonsulenter, Klagenemnda for stedsnavnsaker, Statens Kartverk, Sametinget, Kvensk institutt, Språkrådet og Nynorsklaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2006