Høring - Forslag til nye regler for beregning av engangsavgift ved første gangs registrering av bruktimporterte kjøretøy

Høringsfrist: 12. april 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 12. april 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 26. januar 2006
  • Nye regler trer i kraft 1. mai 2007