Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye regler for bruktimport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Fra 1. mai endres reglene for hvordan engangsavgiften skal fastsettes ved bruktimport av kjøretøy.

Nye regler for bruktimport

Fra 1. mai endres reglene for hvordan engangsavgiften skal fastsettes ved bruktimport av kjøretøy.

Som hovedmodell videreføres dagens ordning med et bruksfradrag basert på kjøretøyets alder. Ordningen vil fra 1. mai bli supplert med en mulighet til å be om en individuell verdivurdering av det enkelte kjøretøy.

Endringen skjer etter at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) konkluderte med at metoden for avgiftsberegningen måtte komme i takt med EØS-avtalen. Forslaget til nytt regelverk har vært på høring, og toll- og avgiftsetaten skal stå for gjennomføring av forskriften.

Fra 1.mai vil også gjeldende aldersbaserte bruksfradragstabell justeres noe. Den justerte tabellen vil bli publisert så snart den er klar.

Til toppen