Høring - FoU-avgift innen landbruksområdet

Forskrift om endring i forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket. Fastsatt 16. desember 2004 Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter. Endret 15. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004

Høringsfrist: 1. september 2004