Høring - gjennomføring av EUs markedsmisbruksdirektiv mv.

Resultat: Forskrift om markedsmisbruk og rapportering av mistenkelige transaksjoner

Kredittilsynet foreslår at det fastsettes en forskrift med nærmere regler om markedsmanipulasjon, akseptert markedspraksis, rapport ved mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon og investeringsanbefalinger. (18.03.2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2005

  • Høringsfrist: 2. mai 2005
  • Høringssvar blir lagt ut fortløpende