Ot.prp. nr. 12 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget