Høring - Utkast til endringer i lov om revisjon og revisorer (revisorloven) samt forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)

Resultat: Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) kap. 19. Endringer i revisorloven mv. og Forskrift 26. august 2005 om endring av forskrift om revisjon og revisorer

Resultat: Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) kap. 19. Endringer i revisorloven mv. og Forskrift 26. august 2005 om endring av forskrift om revisjon og revisorer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Resultat: Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) kap. 19. Endringer i revisorloven mv. og Forskrift 26. august 2005 om endring av forskrift om revisjon og revisorer