Høring - Gjennomgang av markedsordningene i jordbruket med hensyn på rammebetingelsene

Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer Forskrift fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juli 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2003