Høring - Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsforskriften, med høringsfrist 1. november 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2012