Høring - Ikrafttredelse av kompetansekrav for deltidsbrannvesenets innsatspersonell - høring om overgangsordning m.v.

Frist: 17. november 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2006

  • Høringsfrist: 17.11.06