Høring-Innhenting av uttalelse til utredning om dokumentasjon og formidling av norsk pop-og rockhistorie

ABM-utvikling har gjennomført på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet en utredning om formidling av norsk rock- og populærmusikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2005

  • Regjeringen la i sin Budsjett-tilleggspropsisjon 10. november 2005 til grunn at et nasjonalt opplevelsessenter for pop-og rockhistorie lokaliseres til Trondheim.