Høring-Innhenting av uttalelse til utredning om dokumentasjon og formidling av norsk pop-og rockhistorie

ABM-utvikling har gjennomført på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet en utredning om formidling av norsk rock- og populærmusikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2000/03739 KU/KU1
DAN:pbp

08.04.2005

Innhenting av uttalelse til utredning om dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie

Vedlagt følger utredningen om dokumentasjon og formidling av norsk rock- og populærmusikk som ABM-utvikling har gjennomført på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet. Utredningen ble oversendt departementet 30. mars d.å.

I utredningen har ABM-utvikling vurdert etablering av et nasjonalt arkiv/dokumentasjonssenter og museum for norsk pop og rock basert på de åtte foreliggende forslagene. ABM-utvikling anbefaler en delt løsning:

1. Arkiv/dokumentasjonssenter for rock og populærmusikk foreslås lagt til Institutt for Norsk Populærmusikk som samlokaliseres med Nasjonalbiblioteket, Musikkinformasjonssenteret, Norsk Jazzarkiv og Norsk Visearkiv i Oslo.

2. Som museum/opplevelsessenter tilrås ”Trøndelagsalternativet” vurdert nærmere for å klargjøre muligheten for å etablere et slikt senter for pop og rock som en del av Ringve Museum.

Vi ber om uttalelse til utredningen innen mandag 20. juni 2005.

Med hilsen

Stein Sægrov e.f.
avdelingsdirektør

Øyvind Danielsen
underdirektør

Organisasjoner og institusjoner:
Akks Norge

FONO, Foreningen Norske Plateselskaper

GramArt, Grammofonartistenes Forening

GRAMO

IFPI Norge

Musikernes fellesorganisasjon - MFO

Musikkinformasjonssenteret - MIC

Nasjonalbiblioteket

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norges Museumsforbund

Norsk Artistforbund

Norsk Bluesunion

Norsk Country Forbund

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk Jazzarkiv

Norsk Jazzforum

Norsk kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Musikkbibliotekforening

Norsk musikkråd

Norsk Rockforbund

Norsk Visearkiv

Norsk Viseforum

Norske Festivaler BA

NRK v/Nita Kapoor

Riksarkivaren

Rikskonsertene

Ringve Museum

TONO

Kontaktadresser for prosjektforslagene:

OSLO Institutt for Norsk Populærmusikk v/Aslak Oppebøen

OSLO POP'eraen til Bjørvika v/Sæmund Fiskvik

OSLO Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk v/Svein Bjørge

STAVANGER Sølvberget KF v/Trond Lie

KRISTIANSAND Høgskolen i Agder v/Tor Dybo

HALDEN Halden kommune v/Espen Holtan

AKERSHUS kultur.akershus v/Arne Thomassen

NAMSOS/TRONDHEIM Namsos kommune v/Terje Adde

Berørte kommuner og fylkeskommuner:
Oslo kommune

Stavanger kommune

Rogaland fylkeskommune

Kristiansand kommune

Vest-Agder kommune

Østfold fylkeskommune

Skedsmo kommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Trondheim kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune