Høring- Innlemming av andre statlige høgskoler under universitets- og høgskoleloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2002