Høring - Kommisjonens forslag til den tredje maritime sikkerhetspakken (forslag til forordning om passasjeransvar og direktiver om undersøkelse av sjøulykker og om sivilt erstatningsansvar)

Frist: 01.02.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2007

  • Høringsfrist: 01.02.2007 (saken er ferdigbehandlet)