Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høringsfrist: 1. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

  • Høringsfrist: 1. oktober 2006