Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist: 1. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

  • Høringsfrist: 1. oktober 2006