Høring — Kunnskapsløftet — forslag til fag- og timefordeling for elever som følger læreplaner for opplæring i og på samisk (norskspråklig versjon av "Máhttolokten — gulaskuddan — evttohuvvon fága- ja diibmojuohku ...")

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 16.01.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forslag til fag- og timefordeling for elever som følger læreplaner for opplæring i og på samisk.

  • Høringsfrist: 16.01.06

Høringsbrev (i pdf-format)

Liste over høringsinstanser (i pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Høringsbrevet i denne saken er kun tilgjengelig i pdf-format.