Høring - kvalitetsnorm for villaks

Miljøverndepartementet foreslår at det vedtas en kvalitetsnorm for villaksbestandene i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2013

Resultat av høring

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) (20.09.13) (Norsk Lovtidend)