Høring - Kvensk språk eller dialekt?

Saken har vært til behandling og regjeringen vedtok å annerkjenne kvensk som eget språk 26. april 2005. I november 2001 bad ministerkomiteen i Europarådet norske myndigheter klargjøre statusen for kvensk, dialekt eller eget språk. På denne bakgrunn ga Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet professor Kenneth Hyltenstam ved Universitetet i Stockholm i oppdrag å foreta en utredning om dette.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2004

  • I november 2001 bad ministerkomiteen i Europarådet norske myndigheter klargjøre statusen for kvensk, dialekt eller eget språk. På denne bakgrunn ga Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet professor Kenneth Hyltenstam ved Universitetet i Stockholm i oppdrag å foreta en utredning om dette. Saken har vært til behandling i departementet og regjeringen vedtok å annerkjenne kvensk som eget språk 26 april 2005.
  • Pressemelding 26.11.2003

Kvenskans status

Rapport for Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i Norge, utarbeidet av Kenneth Hyltenstam og Tommaso Milani, Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet oktober 2003

Departementene
Kommunene i Troms og Finnmark
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Utdanningsdirektøren i Troms
Utdanningsdirektøren i Finnmark
Senter mot etnisk diskriminering
Norsk språkråd
Universitetet i Tromsø,
Universitetet i Tromsø, finsk institutt
Universitetet i Tromsø, historisk institutt
Universitetet i Tromsø, lingvistisk institutt
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Alle høyskoler i Nord-Norge
Kirkerådet
Kventunet
Kvenkultursenteret
Tromsø museum
Nord-Troms museum
Vadsø museum
Norske Kveners Forbund
Finsk- Norsk forening
Sametinget
Ruijan Kaiku
Ságat
Idut forlag
Ruija forlag
Finsk- norsk kulturinstitutt
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Skogsfinske interesser i Norge
Nord- Norsk kulturråd
Navnekonsulenttjenesten for kvenske stedsnavn
Alle skoler med finskundervisning (grunn og videregående)
Norsk senter for menneskerettigheter

Oversendes til
Kulturministeriet i Sverige
Kulturministeriet i Finland

Arbeids- og administrasjonsdepartementet – ingen merknader

Barne- og familiedepartementet – ingen merknader

Beddari, Olav og Beddari, Olav, del 2

Børselv oppvekstsenter, Porsanger kommune

Finansdepartementet – ingen merknader

Finskforbundet i Norge

Finsklærer v/ Kirkenes vg. skole Annikki Komeros

Finsklærerne i Nordeisa

Finsklærere ved Vestre Jakobselv skole, Melkevarden skole, Fossen skole og Sentrum skole i Vadsø Kommune

Finsklærerne v. Øvre Alta skole, Gakori skole og Rafsbotn skole

Fylkesmannen i Finnmark/Utdanningsdirektørene i Finnmark og Troms

Helsedepartementet – ingen merknader

Høgskolen i Finnmark

Institutt for språkvitenskap ved Det humanistiske fakultet, Universitet i Tromsø

Justis- og politidepartementet – ingen merknader

Karasjok kommune

Kiberg oppvekstsenter

Kvæntunet, Norsk senter for kvænsk språk og kultur

Lakselv skole

Landbruksdepartementet – ingen merknader

Miljøverndepartementet – ingen merknader

Nettverk for finsk som andrespråk

Nordnorsk Kulturråd

Norsk Språkråd

Nordreisa kommune v/ Kvenkultursenteret

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norske Kveners Forbund

Nærings- og handelsdepartementet – ingen merknader

Olsen, Venke Åsheim (etnolog)

Porsanger kommune

Ruija Forlag AS

Ruijan Kaiku – den kvenske avisa i Norge

Ruijan kväänit - Lemmijokilaiset

Ságat

Samferdselsdepartementet – ingen merknader

Statens navnekonsulenttjeneste for kvenske stedsnavn

Troms fylkeskommune / Nordreisa videregående skole

Taavetti, Salla (prosjektleder ved Kvenantologi)

Universitetet i Oslo

Utdannings- og forskningsdepartementet

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum