Høring - Kvensk språk eller dialekt?

Saken har vært til behandling og regjeringen vedtok å annerkjenne kvensk som eget språk 26. april 2005. I november 2001 bad ministerkomiteen i Europarådet norske myndigheter klargjøre statusen for kvensk, dialekt eller eget språk. På denne bakgrunn ga Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet professor Kenneth Hyltenstam ved Universitetet i Stockholm i oppdrag å foreta en utredning om dette.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2004

  • I november 2001 bad ministerkomiteen i Europarådet norske myndigheter klargjøre statusen for kvensk, dialekt eller eget språk. På denne bakgrunn ga Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet professor Kenneth Hyltenstam ved Universitetet i Stockholm i oppdrag å foreta en utredning om dette. Saken har vært til behandling i departementet og regjeringen vedtok å annerkjenne kvensk som eget språk 26 april 2005.
  • Pressemelding 26.11.2003