Høring - Kvensk språk eller dialekt?

Saken har vært til behandling og regjeringen vedtok å annerkjenne kvensk som eget språk 26. april 2005. I november 2001 bad ministerkomiteen i Europarådet norske myndigheter klargjøre statusen for kvensk, dialekt eller eget språk. På denne bakgrunn ga Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet professor Kenneth Hyltenstam ved Universitetet i Stockholm i oppdrag å foreta en utredning om dette.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2004

Kvenskans status

Rapport for Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i Norge, utarbeidet av Kenneth Hyltenstam og Tommaso Milani, Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet oktober 2003

Departementene
Kommunene i Troms og Finnmark
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Utdanningsdirektøren i Troms
Utdanningsdirektøren i Finnmark
Senter mot etnisk diskriminering
Norsk språkråd
Universitetet i Tromsø,
Universitetet i Tromsø, finsk institutt
Universitetet i Tromsø, historisk institutt
Universitetet i Tromsø, lingvistisk institutt
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Alle høyskoler i Nord-Norge
Kirkerådet
Kventunet
Kvenkultursenteret
Tromsø museum
Nord-Troms museum
Vadsø museum
Norske Kveners Forbund
Finsk- Norsk forening
Sametinget
Ruijan Kaiku
Ságat
Idut forlag
Ruija forlag
Finsk- norsk kulturinstitutt
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Skogsfinske interesser i Norge
Nord- Norsk kulturråd
Navnekonsulenttjenesten for kvenske stedsnavn
Alle skoler med finskundervisning (grunn og videregående)
Norsk senter for menneskerettigheter

Oversendes til
Kulturministeriet i Sverige
Kulturministeriet i Finland