Høring - NOU 2023:10 - Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring Reisemålsutvalgets utredning NOU 2023:10 Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid. Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på denne nettsiden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2023