Høring - Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse - endringsforslag etter evaluering av ordningen

Høringsfrist: 22. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 22. september 2006

Høringsnotat(pdf-format)