Høring - Mattilsynets lokale organisering

Mattilsynet har utarbeidet nå forslag til lokal organisering av etaten. I forslaget skal lokalleddet bestå av 58 forvaltningsområder. Til disse kontorene etableres det ca 11 underenheter. Forslaget er nå sendt på høring med frist 17. juni 2003 (06.06.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2003

Høringsfrist: 17. juni 2003