Høring - "Mellom effektivitet og personvern"

Frist: 01.10.2004

Justisdepartementet sender på høring Politimetodeutvalgets utredning. Utvalget foreslår blant annet å utvide politiets adgang til å bruke metoder for å forebygge kriminalitet. (07.06)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 01.10.04