Høring — NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Høringsfrist 01.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005

  • Høringsfrist: 01.04.2005
  • Klikk på "Høringsnotat" for å få frem innsendte høringsuttalelser
  • Høringsuttalelsene er under behandling