Høring — NOU 2005: 19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist: 1.6.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2006