Høring NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. I utredningen legges det frem forslag om ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.06.2015