Høring - Nye regler om eierkontroll - utfyllende forskrifter

Resultat: Forskrift av 18. desember 2003 om eierkontroll i finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 19. november 2003.
  • Høringsuttalelser vil forløpende bli publisert i pdf-format