Høring om aksjonærrettigheter

Frist innen juni 2006

Et nytt direktiv fra EU-kommisjonen sendes på høring. Formålet er at aksjeeiere som er i et annet land enn der generalforsamlingen holdes, enklere kan delta i og stemme på generalforsamlingen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2006

  • Høringsfrist: Innen juni 2006