Høring om endring av blåreseptforskriften - prisregulering av dietetiske næringsmidler

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 18. mai 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.05.04