Høring - om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) § 3-7-3

- avgiftsberegning av svovelinnhold i mineraloljeHøringsfrist: 01.07.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.07.03
  • Sendt på høring : 24.02.03