Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Etter at forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning ble fastsatt 21.12.2015, med nye opptakskrav fra 2019, har Kunnskapsdepartementet fått spørsmål om hvordan man skal forstå opptakskravet. I tillegg har spørsmålet om å integrere PPU i masterstudiet vært reist. Departementet sender nå på høring forslag om krav til bachelorutdanninger som kan gi grunnlag for opptak til PPU.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2017