Høring om endringer i a-opplysningsloven - Utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endringer i a-opplysningsloven som gir Arbeids- og velferdsetaten utvidet tilgang til opplysninger fra a-ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2015