Høring om endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i alkoholforskriften som åpner for at Vinmonopolet kan innføre vareprøver til intern bruk ved utarbeidelse av markeds- og produktplan.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2021

Vår ref.: 21/565

Vinmonopolets innkjøp av produkter til basis- og partiutvalget skjer på bakgrunn av tilbudsforespørsel som inneholder særlige spesifikasjoner for ulike typer alkoholholdig drikk. Disse spesifikasjonene utarbeides av Vinmonopolets produktsjefer blant annet etter prøvesmakinger av produkter som ikke er i Vinmonopolets sortiment. Tradisjonelt har slike prøvesmakinger skjedd på reiser og besøk på messer. Den pågående pandemien gjør at det for tiden ikke er mulig å gjennomføre reiser eller besøk på messer. Av hensyn til miljø, effektivitet og økonomi er det heller ikke hensiktsmessig at Vinmonopolets ansatte i fremtiden må drive utstrakt reisevirksomhet for å smake på nye produkter. I høringsnotatet foreslås det derfor å åpne for at Vinmonopolet kan innføre vareprøver på alkoholholdig drikk til Norge for intern prøving i Vinmonopolet. En slik mulighet krever en endring i alkoholforskriften.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 22. mars 2021.

Med hilsen

Hege Christina Bredesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                          Marie Kristine Wexels
                                                                                          seniorrådgiver

 

Departementene

Sámediggi – Sametinget

Landets statsforvaltere

Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Longyearbyen lokalstyre

Barneombudet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kompetansesentrene for rus

Konkurransetilsynet

Kreftregisteret

Landets politidistrikt

Markedsrådet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Stortingeets ombudsmann for forvaltningen

Tolldirektoratet

Actis

Akademikerne

Akan kompetansesenter

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AS Vinmonopolet

Av-og-til

Blå kors

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Den norske legeforeningen

Det hvite bånd

Det norske totalavholdsselskap

Egge gård

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene

Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap

Forbundet mot rusgift

Foreningen KAAS

Forut

Fresesarmeen

Funksjonshemedes fellesorganisasjon (FFO

Handel og Kontor

Handelens ølsalgsråd

Hanen

IOGT Norge

Ivareta

Juba

Juvente

Kirkens bymisjon

Kommunesektorenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreftforeningen

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landslaget for rusfri oppvekst

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lygna opplevelser

MA – rusfri trafikk og livsstil

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norbygg

Norges bondelag

Norges handikapforbund

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk forening for folkehelse

Norsk helse- og avholdsforbund

Norsk narkotikapolitiforening

Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund

Norske druedyrkere

Norske vinklubbers forbund

Norske Jernbaners Avantgard

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Ruralis

Rusfri trafikk og livsstil

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Siderklynga Hardanger

Små alkoholprodusenters forening

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Stiftelsen Crux

Ungdom mot narkotika

Unio

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Virke

Ytrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)