Høring om endringer i alkoholloven - varigheten på kommunale salgs- og skjenkebevillinger mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2015