Høring om endringer i alkoholloven - varigheten på kommunale salgs- og skjenkebevillinger mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2015

Vår ref.: 15/192

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endring av alkoholloven på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag til følgende to endringer i alkoholloven:

1. Endring i alkoholloven § 1-6 som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter fire år, men kan videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Det legges fram forslag til to alternative løsninger:
 

    • a. Alternativ 1: Fireårsregelen beholdes som hovedregel, men kommunen kan gi unntak og la bevillingen løpe videre uten ny behandling.
    • b. Alternativ 2: Kommunale bevillinger løper inntil videre, men kommunen kan bestemme at de likevel skal behandles på nytt.

2. Endring i alkoholloven § 1-4c som innebærer at det kan selges alkoholholdig drikk engros til bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling for en enkelt bestemt
anledning.

Du/dere kan selv legge inn høringssvar direkte på denne siden.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Vi beklager at høringsfristen er satt noe kortere en tre måneder. Grunnen til dette er at et ev. forslag om endringer i fireårsregelen bør legges fram for Stortinget tidsnok til at Stortinget får anledning til å behandle saken før neste fornyelse skal foretas i henhold til dagens regelverk. Høringsfristen er 24. april 2015.

Med vennlig hilsen                                                           

Geir Stene-Larsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Lilly Sofie Ottesen
                                                                                          avdelingsdirektør

 

Actis
Akademikerne
Akan kompetansesenter
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AS Vinmonopolet
Av-og-til
Barneombudet
Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Blå Kors
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Coop Norge
Datatilsynet
De norske lenker
Den norske legeforening
Departementene
Det hvite bånd
Det norske totalavholdsselskap
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Foreningen KAAS
Forut
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handelens ølsalgsråd
Hanen
Helsedirektoratet
ICA Norge AS
IOGT Norge
Juba
Juvente
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Kvelland vingård AS
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lygna opplevelser
MA - rusfri trafikk og livsstil
Markedsrådet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norbrygg
Norges bondelag
Norges colonialgrossisters forbund
Norges handikapforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norske druedyrkere
Norske vinklubbers forbund
Norsk forening for folkehelse
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk narkotikapolitiforening
Norske Jernbaners Avantgard
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NHO reiseliv
Norgesgruppen ASA
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Rema 1000 AS
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Ungdom mot narkotika
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)