Høring om endringer i alkoholloven - varigheten på kommunale salgs- og skjenkebevillinger mv.

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2015