Prop. 141 L (2014–2015)

Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i alkoholloven og strålevernloven.  Det foreslås at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter fire år, som i dag, men at kommunen etter et kommunevalg kan beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten krav om søknad om ny bevilling. En forutsetning for å fatte slikt unntak, er at kommunen har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget. Videre foreslås det å åpne for at det kan selges alkoholholdig drikk fra grossist til bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning. I strålevernloven foreslås en hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlig importerte laserpekere.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget