Høring om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2014