Høring om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2014