Høring om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2014

Vår ref.: 14/130

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i alkoholloven på høring.

 

Høringsnotatet inneholder forslag omt å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. Det foreslås videre å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning.

Høringsinstansene blir også bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i regelverket for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet.

 

Høringsfristen er 28. april 2014.

 

Det bes om at høringsuttalelsene sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen samme frist.

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Geir Stene-Larsen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Lilly Sofie Ottesen

                                                                                          avdelingsdirektør

Actis
Akademikerne
Anonyme alkoholikere
Servicekontoret
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AS Vinmonopolet
Av-og-til
Barneombudet
Blå Kors
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Datatilsynet
De norske lenker
Den norske legeforening
Departementene
Det hvite bånd
Det norske totalavholdsselskap
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap
Forbrukerombudet
Forbundet mot rusgift
Forut
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
IOGT Norge
Juba
Juvente
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Konkurransetilsynet
KS
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MA - rusfri trafikk og livsstil
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges colonialgrossisters forbund
Norges handikapforbund
Norske vinklubbers forbund
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk narkotikapolitiforening
Norske jernbaneavantgard
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NHO reiseliv
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Ungdom mot narkotika
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)