Prop. 127 L (2013–2014)

Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)

Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget