Prop. 127 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)

Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget